Székhelyszolgáltatás blogom

Székhelyszolgáltatásról a blogom. Témák: székhelyszolgálat, székhelyszolgáltatás Budapest, tudnivalók, gyakorlat...

Milyen szempontok alapján válasszam ki, a számomra legkedvezőbb irodát?

Milyen szempontok alapján válasszam ki, a számomra legkedvezőbb irodát?

A számunkra legkedvezőbb székhelyszolgáltató iroda kiválasztása alkalmával, számos szempontot érdemes szem előtt tartani. Az elsődleges, amit vizsgálnunk kell mielőtt bármi mással, foglalkoznánk, hogy hol szeretnénk a cégünk székhelyét. A megfelelő térség kiválasztását követően, pedig az összes a térségben fellelhető iroda közül úgy tudunk választani, ha mindegyiket alaposan megnézzük.

Mik azok, amikre mindenképpen ügyeljünk, illetve előtérben részesítsünk a székhelyszolgáltatást nyújtó iroda választás alkalmával?

 • Érdemes megnézni, hogy melyik iroda tud számunkra IPA alól mentes székhelyet biztosítani, összességében elmondható, hogy a székhelyszolgáltató irodák általában olyan területen fellelhetőek, ahol ezt tudják számunkra biztosítani, ezáltal pedig jelentős összegeket spórolhatunk cégünk számára
 • Minden székhelyszolgáltatást nyújtó iroda alapszolgáltatásai között is akár jelentős különbségeket fedezhetünk fel, ami alapján egyszerűbb a választás, gondolok itt arra, hogy egy iroda milyen formában gondoskodik Önnek a cége számára érkező levelek értesítéséről? Úgy gondolom, nem mindegy, hogy Ön milyen hamar és milyen formában lesz értesítve a leveleiről.
 • Az alapszolgáltatásokon felül pedig nyilván kedvező lehet az esetleges többletszolgáltatások figyelembevétele, ami tényleg székhelyszolgáltatást nyújtó irodától függ. Ilyen lehet az, amikor egy adott székhelyszolgáltató iroda tárgyalótermet is tud biztosítani Önnek ügyei zavartalan, erre érdemes környezetben való lebonyolítására. Vagy az irodák többsége rendelkezik saját ügyvéddel, na bármely ügyvédi munkát igénylő feladat ellátására ügyvéd is rendelkezésre áll Önnek az ilyen szolgáltatóknál, illetve ami nem annyira gyakori, mint az ügyvéd, de ahol könyvelő is dolgozik, ott a könyvelési munkákat is a székhelyszolgáltatás keretén belül akár kedvezményesebben biztosítják cége számára.

 

IPA alól mentes székhely?

IPA alól mentes székhely?

 

Cégünk székhelyének kiválasztásakor számos, már az előző cikkekben részletesebben kifejtett szempontot kell szemügyre vennünk, többek között ilyen szempont lehet, hogy utána nézünk az általunk választott település adózási feltételeinek.

Milyen tekintetben fontos ez nekünk?

IPA- azaz iparűzési adó szempontjából, ugyanis számos székhelyszolgáltatást nyújtó iroda tud cégünk számára iparűzési adó alól mentes székhelyet biztosítani.

Az, hogy az iroda tud biztosítani, olyan tekintetben nem helytálló, hogy magát a kérdést, hogy melyik település iparűzési adó mentes, nem a székhelyszolgáltató hívatott eldönteni, hanem az adott település, megye önkormányzat hatáskörébe tartozó ügy ez.

Ily módon, azok a székhelyszolgáltatást nyújtó irodák tudják ezt a kedvezményt nyújtani, melyek olyan településen helyezkednek el, olyan székhellyel rendelkeznek és ez által olyan székhelyet, tudnak biztosítani az Ön cége számára, amely iparűzési adó alól mentes.

Az iparűzési adó alól mentes székhely pedig nagy kedvezmény cége számára, hiszen ez a profit jelentős százalékát is érintheti.

A NAV kockázatelemzési eljárása során kitöltendő kérdőív

A NAV kockázatelemzési eljárása során kitöltendő kérdőív

 

Azaz  KOCKERD kérdőív. Mi is ez? Miért is írok róla a székhelyszolgáltatás kapcsán?

Mindenekelőtt maga a KOCKERD kérdőív fogalmát tisztáznám:

A KOCKERD kérdőív a NAV kockázatelemzési eljárásának alkalmával kitöltendő kérdőív, amin keresztül az adózónak nyilatkoznia kell a már megkezdett vagy tervbe vett tevékenységeinek adóiról.

Miért írok róla?

Mert a KOCKERD kérdőív kitöltése, olyan cégeknek kötelező, ahol cégmódosítás történt, vagy cég adás-vétel alkalmával illetve, új cégalapítást követően. Na székhelyszolgáltatást figyelembe véve ebben a témakörben, minket 2 esetben érinthet:

 • Új cég alapítás esetén, a székhely-székhelyszolgáltatás igénybevételével
 • Cégmódosítás- székhelymódosítás

Illetve, mint minden más iratot is, de magát a KOCKERD kérdőívet is a NAV a cég székhelyére postázza. Így megint csak szóba kerül a levelek átvételének fontossága, jelen esetben meg főleg, hiszen ez egy fontos irat. Székhelyszolgáltatást nyújtó iroda esetében a levele átvétele biztosított – (a határidő elmulasztása pénzbírságot és adószám törlést von maga után), illetőleg az esetleges kitöltése is biztosítva lehet cége számára – (kérdőív nem helyes, pontatlan kitöltése adóhatósági felügyeletet von maga után).

A székhelyszolgáltató nem veszi át a leveleket?

A székhelyszolgáltató nem veszi át a leveleket?

Mint, az már kifejtésre került a székhelyszolgáltatással foglalkozó iroda elsődleges feladata az, hogy a cége számára érkező leveleket, csomagokat átvegye, érkeztesse, megőrizze.

Akkor, hogy lehetséges az, hogy a székhelyszolgáltató nem vette át a cégem leveleit?Van három olyan eset, amikor a székhelyszolgáltató nem veheti át cégének leveleit.

Ez a három eset a következő:

 • Amikor a székhelyszolgáltatást igénybevevő cég nem fizeti a székhelyszolgáltatási díjat, a székhelyszolgáltatási díj nem fizetése pedig automatikusan a székhelyszolgáltatás megszűnését vonja maga után. A székhelyszolgáltatás ezáltal megszűnik így a székhelyszolgáltató nem köteles, sőt már nem is lesz jogosult átvenni a cége leveleit.
 • Másik ok, a jogosultságból ered, amikor is a székhelyszolgáltató nem jogosult arra, hogy átvegye a leveleit, erre pedig azon hiányosság miatt kerülhet sor, hogy elmaradt a postai meghatalmazás.
 • A harmadik ok, pedig egy olyan eset, amikor a levél nem a cége nevére, hanem a cég valamely tagjának a nevére érkezik, az ilyen leveleket a székhelyszolgáltató szintén jogosultság hiánya miatt nem tudja átvenni Önnek.

Összegezve tehát, a székhelyszolgáltatás díj mindig legyen rendezve, aminek elmulasztása számos más már az előzőekben említett következménnyel is jár. Illetve a székhelyszolgáltatás igénybevételekor ügyeljünk minden részletre, többek között ennek kapcsán a postai meghatalmazásra, illetve, hogy ezt a meghatalmazást milyen feltételekhez kötve hozta létre, hogy a székhelyszolgáltató pl. csak a cég nevére érkező leveleket veheti-e át.

 

 

 

 

 

 

Az iratok átvételének fontossága

Az iratok átvételének fontossága

 

A továbbiakban szeretném részletesebben kifejteni, hogy miért is nagyon fontos a már több cikkemben is említett, a cégének érkező iratok átvétele.

Elsősorban értelemszerűen, a cége ügyeinek intézése miatt ugyebár, de azon felül, hogy cége emiatt eleshet egy üzlettől, vagy ehhez hasonlóan kárt szenved a cége, végső soron akár a cégének a megszűnését is jelentheti.

Miért is kell ettől tartani?

Általában a levelei, csomagjai ajánlott vagy tértivevényesen kerültek feladásra cégének székhelyére. Köztudott, hogy az ajánlott illetve tértivevényes levelek, amennyiben nem kerülnek átvételre, visszaküldésre kerülnek a feladóhoz. Bármely ilyen levél okozhat kellemetlenséget Önnek, ezáltal, hogy a feladóhoz visszapostázzák nem átvétel miatt, de mindközül a legkellemetlenebb és a ténylegesen, biztosan következményekkel járó az, az eset, amikor cégének a NAV küld levelet és az a levél nem átvétel miatt visszakerül a NAV-hoz.

Ugyanis ilyen helyzetben a NAV munkatársai megkérdőjelezik cége székhelyének valódiságát, és kiküldi a székhelyre az alkalmazottjait, akik ellenőrzést végeznek. A NAV alkalmazottjai a helyszínen ellenőrzést végezve ellenőrzik a cégtáblát, amelynek hiánya pénzbírság és adószám felfüggesztés.

Akkor is, ha mindent rendben találnak a helyszíni ellenőrzés alkalmával, ha meg nem akkor pláne mindenképpen azt tanácsolom, hogy nem érdemes cégünkre hívni a NAV figyelmét ilyen formában meg pláne, hiszen a cég székhelye többek között ezt a feladatot köteles ellátni, így nagyon figyeljünk oda a székhelyválasztásnál, hogy erre alkalmas legyen.

 

 

Érvek a székhelyszolgáltatás mellett

Érvek a székhelyszolgáltatás mellett

 

Összegezném, hogy miért is érdemes székhelyszolgáltatást igénybe venni:

 

 • Az első és legfontosabb, hogy a székhelyszolgáltatást nyújtó iroda átveszi, érkezteti, megőrzi, Önnek rendelkezésre bocsátja a cége számára érkező leveleket, csomagokat.
 • Ezáltal levelei, csomagjai átvétele, érkeztetése egyrészt azonnal átvételre kerülnek, (elkerülve ezzel számos problémát, esetlegesen a Nemzeti Adó és Vámhivatallal).
 • Az átvételt követően az iroda azonnal eljuttatja Önnek az érkezet iratokat. Ennek módja irodánként változó, de ez általában faxon vagy skennelt változatban történik, illetőleg havonta egyszer az összegyűjtött iratokat, ki is postázzák Önnek.
 • Cégtáblájának kihelyezése miatt nem kell fájjon a feje, hiszen székhelyszolgáltatás igénybevételekor ennek kihelyezése a székhelyszolgáltatást nyújtó iroda feladata.
 • Illetőleg irodánként változó, de számos többletszolgáltatást is nyújtanak a székhelyszolgáltatást kínáló irodák pl:

-          tárgyaló termet biztosítanak Önnek

-          saját ügyvéddel rendelkeznek, így minden ügyvédi munkát                                               igénylő feladat esetén, ezt is fel tudják kínálni Önnek

-          ügyvéd mellett, számos iroda rendelkezik saját könyvelővel,                                            így cégének könyvelését is elvállalhatja az adott iroda

Lényegében ezek azok az érvek, melyek miatt érdemes székhelyszolgáltatást igénybe venni, hiszen így Ön mindig naprakész lehet, nyugodt lehet ügyei felől, hiszen minden irata biztos, hogy átvételre kerül és továbbítva lesz Ön felé, illetőleg a nyugalma a hatóságokkal szembeni konfrontációk hiánya miatt teljes lehet.

Székhelymódosítás 2.

Székhelymódosítás 2.

 

Székhelymódosítás alkalmával, egy új székhely kérdésének megoldására a legésszerűbb döntés a székhelyszolgáltatás.

A székhelyszolgáltatást nyújtó irodák többsége ugyanis rendelkezik saját ügyvéddel, így maga a cégmódosítás is ott helyben megoldásra kerül a székhelyszolgáltatást nyújtó irodában. Elintézésre kerül mind a székhelyszolgáltatás, mind pedig a székhelymódosítás is.

A székhelymódosítással járó feladatok a következők:

 

 • A székhelymódosítás egy jogi munkát igénylő feladat így mindenképpen, szükséges egy ügyvéd, mint azt már említettem.
 • Az ügyvéd egy változás bejegyzési kérelmet kell, benyújtson a cégbírósághoz
 • A kiválasztott új székhely ellenőrzése a következő lépés, amely a tulajdoni lap lekérésével történik

Székhelyszolgáltatással foglalkozó irodák közül a választást többek között ez is segítségünkre lehet, mint szempont, hogy a cégmódosítással - székhelymódosítással járó feladatokat, helyben az ottani ügyvéd elvégzi, sőt számos iroda erre kedvezményt is biztosít, illetve ennek a munkadíját a székhelyszolgáltatás igénybevétele miatt esetlegesen el is engedik.

 

Székhelyszolgáltatás -székhelymódosítás 1.

Székhelymódosítás 1.

 

Előző cikkből kiindulva, ami a székhelymegszűnés esetével foglalkozik, kitérnék a székhelymódosításra. Abban az esetben ugyanis, amikor a cégünknek előzőleg már volt székhelye, de ez valamilyen okból megváltozik székhelymódosításra, azaz pontosabban cégmódosításra van szükség.Mint az előző cikkemből kiderült cégünk székhelye különböző okok miatt megszűnhet, ilyenkor pedig első feladatunk ezt a problémát mihamarabb orvosolni, ugyanis a székhely megléte kötelező, és elengedhetetlen egy cég működéséhez.

Tekintettel arra, hogy maga a blog a székhelyszolgáltatással foglalkozik, így az előző székhely megszűnésének esetére első alternatívaként a székhelyszolgáltatás igénybevételét ajánlanám, és ezt fejteném ki részletesebben.Cégünk előző székhelye számos ok miatt, problémás lehet, ami miatt annak megszűnésére kerül sor, ezt követően pedig ennek a jövőbeli elkerülése végett sokkal alaposabban választjuk ki a következő székhelyet.

Függetlenül attól, hogy a megszűnést egy hatósági eljárás váltotta ki vagy a cég maga jött rá, hogy nem tudja az adott székhely megfelelően ellátni a rendeltetésszerű feladatát, mindenképpen tanácsolni tudom a székhelyszolgáltatás igénybevételét. Hiszen bármilyen ok, ami probléma lehetett, egy jól megválasztott székhelyszolgáltató irodánál nem fordulhat elő, hiszen erre specializálódott.

Mi van, ha megszűnik a cégem eddigi székhelye?

Székhelyszolgáltatás

Székhely megszűnés esetén

Ha cégének az eddigi székhelye valamilyen oknál fogva megszűnt, azonnal új székhelyet kell keresnie. Már az előző cikkekben kitértem arra, hogy amennyiben a cége nem rendelkezik székhellyel az adóhatóság, felfüggeszti vagy akár törölheti is cégének adószámát.

Amennyiben ez megtörténik, úgy a cége nem lesz jogosult számlát kibocsátani, kvázi nem végezhet tényleges tevékenységet.

Ha székhelye megszűnt, egy új székhely választása során kedvező megoldás lehet, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe, új székhelyének bejegyzésére.

Emellett számos érv felsorolható, de leginkább akkor hasznos, ha eddigi székhelyének megszűnésének hátterében pont egy olyan ok állt fent, ami székhelyszolgáltatás alkalmával elképzelhetetlen. Gondolok itt arra, hogy pl.: székhelyén a levelek nem kerültek átvételre.

Mivel eddigi székhelye megszűnt, így ha újat talál, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe a székhelyváltozást be kell jelenteni, és mindez jogi munkát igényel. Ebből a szempontból megközelítve szintén kedvezőbb lehet az Ön számára, ha székhelyszolgáltatást választ, hiszen a székhelyszolgáltató irodák többsége rendelkezik saját ügyvéddel. Így a székhelyváltozást is és a székhelyszolgáltatást is elintézheti egyszerre, egy helyen, kedvező feltételek, kedvezmények mellett.

 

 

 

Cégtábla ellenőrzése a székhelyen

Székhelyszolgáltatás

Az cégtábla ellenőrzése

 

Az adóhatóság a székhelyre kimenve elsőként ellenőrzi a cég cégtábláját. Ugyanis a cég székhelyén kötelező a cégtábla kihelyezése. Egy adóhatósági ellenőrzés során a NAV legelső feladata, hogy ellenőrizze, hogy a cég neve szerepel-e a cégtáblán, a cég bejegyzett székhelyén.

Amennyiben az ellenőrzés alkalmával a cégtáblán a NAV nem látja a cég nevét, pénzbírságot szab ki.

 

Cégtábla:

A cégtáblának tartalmaznia kell a cég pontos nevét, a cégtáblával szemben különösebb elvárások nincsenek, mindössze annyi, hogy jól látható helyen kell kitenni, illetve olyan anyagból kell, készüljön, amely ellenáll az időjárási viszontagságoknak.

Székhelyszolgáltatás esetében a székhelyszolgáltató köteles gondoskodni a cégtábla beszerzéséről, illetve kihelyezéséről.

Az ellenőrzés szempontjából fontos megemlíteni, hogy a székhelyszolgáltatási díj elmulasztása esetén, a székhelyszolgáltató leveszi a cég nevét a cégtábláról, így az egy esetleges ellenőrzés alkalmával problémát jelenthet a cég számára. Ha a NAV nem látja a cég nevét, pénzbírságot szab ki a cégre.